Tag Archives: berättelse

Kreativitetsövning #77 – Den samskapade berättelsen

Veckans övning är oerhört enkel, men med ett mycket kraftfullt resultat. Den lämpar sig perfekt i grupper; både grupper där deltagarna känner varandra och helt nya gruppkonstellationer. Det är en övning som både kan användas för ”att bryta isen” och … Continue reading

Posted in Arbetsklimat, Kreativitetsövningar | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kreativitetsövning #22 – Berättarkväll

Få saker stimulerar vår fantasi och vårt inre bildspråk som muntliga berättelser. I århundraden har vi samlats kring traktens berättare som bjudit på såväl viktig samhällsinformation som rent skvaller och mustiga, fantasifulla berättelser med de ondas makter nafsande i hälarna. … Continue reading

Posted in Kreativitetsövningar, Omge dig med kreativa människor, Ta hand om din kreativitet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment