Tag Archives: kreativitetsövningar i grupp

Kreativitetsövning #81 – Kreativt djävulskap

Har du någonsin tänkt på din hjärna och dina grå celler som en hopplöst ointresserad skolklass? Eller dina arbetskamrater runt mötesbordet? Ibland är det tyvärr så att tilltänkta kreativa aktiviteter kan upplevas som om man försöker banka liv i en … Continue reading

Posted in Frigör din kreativitet, Kreativitetsövningar | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kreativitetsövning #77 – Den samskapade berättelsen

Veckans övning är oerhört enkel, men med ett mycket kraftfullt resultat. Den lämpar sig perfekt i grupper; både grupper där deltagarna känner varandra och helt nya gruppkonstellationer. Det är en övning som både kan användas för ”att bryta isen” och … Continue reading

Posted in Arbetsklimat, Kreativitetsövningar | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kreativitetsövning #74 – Bekräftelse

För att våga och vilja vara kreativ så är gruppklimatet av avgörande betydelse. I den här övningen ska vi träna på att ta emot de sköra och känsliga babyförslag som du och dina kollegor sätter till världen.  Naturligtvis kan samma … Continue reading

Posted in Arbetsklimat, Ha roligt, Kreativitetsövningar | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment