17 sätt att frigöra din kreativitet

Är du så uppfylld av din kreativitet varje morgon att du inte kan välja vilket fantastiskt projekt du ska slutföra just idag?

Skockar sig vänner och bekanta runt dig för att få ta del av din smittsamma kreativitetsgloria?

Undrar du, hur i hela fridens namn du ska göra för att komma igenom din lista med förbeställda arbeten?

Eller drömmer du fortfarande om denna underbara, magiska dag?

Hm…

Det är väl bara att erkänna. Kreativitet är inte alltid lätt.

Och vissa dagar vill det sig inte alls.

Åtminstone för de flesta av oss.

Då är det skönt att veta att kreativitet går att träna upp.

Ännu bättre är det att skapa förutsättningar för din kreativitet som gör att den kan blomma ut i all sin obändiga livslust.

Så, därför…

kommer…

17 SÄTT ATT FRIGÖRA DIN KREATIVITET

Flera känner du säkert till. Andra kanske är nya för dig. Vissa jobbar du kanske medvetet med redan idag? Andra skulle kanske må bra av att få lite uppmärksamhet? Hur som helst hoppas jag att du kommer att kunna dra nytta av dem.

1. Att omge sig med andra kreativa människor
Det missförstådda, ensamma geniet till trots: kreativitet är något som uppstår tillsammans Omge_dig_med_andramed andra. Tillsammans med andra människor kan utbyte av information och idéer ske. Du kan bygga vidare på andras idéer och få återkoppling på egna. Dessutom kan värdefulla samarbeten skapas. Ju större bredd och mångfald på dem du umgås med, desto bättre. Umgås över generationsgränser, klasskillnader, religionstillhörigheter, hudfärger, sexuella läggningar och intresseområden.

2. Ett stödjande socialt sammanhang
Ibland tänker jag mig kreativiteten som ett ängsligt, men påhittigt litet barn. StödIdéerna poppar upp som små solstrålar, men sen söker barnet bekräftelse för att se om de är OK att fortsätta. Som kreativ behöver du ett stödjande och socialt sammanhang som kan bistå med support och förtroende och som uttrycker beröm och tilltro till dig och det du gör. Detta är inte minst viktigt i en längre kreativitetsprocess där det är betydelsefullt med uthållighet och att ta sig över de svackor som ovillkorligen dyker upp. Vem ingår i din närmsta stödtrupp?

3. En stabil inre kärna
SjälvförtroendeAndra människor i all ära, men för din kreativitet är det ändå du själv som är huvudpersonen. Du behöver ett stabilt inre, som kan bistå med självförtroende, mod och en osviklig förmåga att hantera din egen inre kritiker. Det här med att utveckla sig själv är inte så lätt, och kanske vill du ta hjälp av någon, tex en coach. Förmodligen kan du komma rätt långt på egen hand.

4. Kunskap och nya insikter
Det går inte att skapa i ett vacuum. Din kreativitet behöver bränsle; kunskap och Kunskap_intryck_insiktnya insikter som den kan vända och vrida på, stoppa undan, plocka fram och ibland para ihop. Kunskap och insikter som vidgar din horisont. Kunskapsinhämtning stimuleras av öppenhet, nyfikenhet, ett intresse och en förmåga att låta sig inspireras av både människor och upplevelser. Vad har du undrat över och varit nyfiken på idag?

 

5. Utmaningar
UtmaningMan skulle kunna tro att kreativiteten flödar som mest när allt är lätt, välkänt och det finns gott om allt du behöver, men forskning visar att det är begränsningar och utmaningar som på sitt sätt är kreativitetens källa. Och inte vilka utmaningar som helst, nej de ska vara krävande, men hanterbara, erbjuda variation och utsätta din expertis för motstånd!

6. Handlingskraft
Handlingskraft_få_det_gjortKanske låter handlingskraft som en konstig förutsättning för kreativitet, men då har du ännu inte fått upp ögonen för att den har två mycket viktiga funktioner. ”17 sätt att frigöra din kreativitet” till trots är det ändå inte säkert att någon inspiration infinner sig och då är det målmedveten handlingskraft och transpiration som pumpar igång kreativiteten. Att komma igång, att göra något och att avsluta något utlöser energi och glädje som lyser upp vilken kreativitet som helst.

7. Fokus
Fokus Gåvan och kruxet med kreativitet är att hjärnan både kan och försöker hålla många idéer igång samtidigt. För att fokusera kreativiteten till ett visst område och komma framåt inom det, är det viktigt att hantera sin glada hjärna och sitt splittrande beteende och därför lägga undan idéer, tankar, andra saker som också måste göras för att kunna släppa kreativiteten fri på rätt sak. Vad kan du vänta lite med just nu?

8. Att göra något annat
Kreativitet är mångfacetterat. Gör_något_annatSamtidigt som den gynnas av begränsningar, gynnas den av frihet. Att maniskt kräva av sin kreativitet att den ska producera är sällan en bra idé. Den kreativa pausen, dvs att göra något annat när hjärnan väl fått ett kreativt problem presenterat för sig är oftast bättre. Många idéer har uppkommit i duschen, i löparspåret, vid dammsugning eller vid ogräsrensning. Res dig med andra ord upp och gör något annat.

Kreativ_fysisk_miljö9. En kreativ fysisk miljö
Du påverkas av din omgivning. Gröna växter, stimulerande färger, olika former, ljud och musik samt tillgång till fika är några vanliga områden som du kan titta över för att ge din kreativitet de bästa förutsättningarna.

 

 

10. En kreativ psykisk miljö
Kreativ_psykisk_miljöÄven den psykiska miljön är viktig. För att din kreativitet ska trivas krävs det en tillåtande miljö med utrymme för att leka, öva, ta risker, experimentera och misslyckas. En miljö som tillåter ”good enough” och som synar perfektionistiskt beteende i sömmarna. Observera att den kreativa psykiska miljön för din kreativitet skapas både av andra och av dig själv.

 

Tid11. Tid
Tid, tid, tid. Ja, tid gynnar kreativiteten. Tid som ger utrymme att reflektera, vila, tänka nytt, tänka mer. Tid som inte kräver att uppgifter forceras och som ger möjlighet till fokusering eftersom andra arbetsuppgifter kan läggas undan ett tag (se även punkt 7 – fokus).

 

 

Meningsfullhet12. Meningsfullhet och delaktighet
Kreativiteten påverkas mycket av om du vill skapa något eller inte. Viljan i sin tur styrs av om du tycker att det finns någon mening med det som ska göras och om det passar ihop med det du tycker är riktigt viktig i livet (ditt eget högre syfte).

 

13. Struktur
Struktur, det är intressant, för inte hänger väl det ihop med kreativitet? Är inte själva andemening med kreativitet kaos och fragment som passas ihop till något nytt? Njae, Strukturstruktur är faktiskt synnerligen viktigt för din kreativitet och det av flera olika anledningar. Den främsta gemensamma anledning är dock att struktur frigör plats och utrymme i din hjärna för kreativiteten att släppa loss. Vissa administrativa processer, som att du vet var du ska spara dina idéer när de dyker upp, är en struktur. Att du har mål och delmål, som sätter fokus på det du verkligen vill göra och frigör din kraft och koncentration till detta, är en struktur. Att du har kännedom om ditt projekt och din process och därför kan planera den, är en struktur (som gör att kreativiteten kan slappna av och ägna sig åt en sak i taget i trygg förvissning att resten kommer sen). Att ha tillgång till och systematiskt utnyttja olika metoder och verktyg som stimulerar kreativiteten är en struktur.

Sömn_motion_mat14. Sömn, fysisk aktivitet och bra mat
I alla sammanhang är du en helhet. Fysik och mentalitet samspelar. Kropp och själ. Om inte kroppen mår bra gör inte kreativiteten det heller. Du behöver därför sova ordentligt, röra på dig och äta god och näringsrik mat med jämna mellanrum.

 

 

Självbestämmande15. Självbestämmande, ansvar och kontroll
Din kreativitet är en envis liten rackare. Den vill bestämma själv. Och den vill ha kontroll över det som ska göras. Kreativiteten är också en ansvarsfull del av dig själv som både vill och behöver ta ansvar.

 

Bryt_regler

16. Bryta regler
”Duktig flicka/pojke-syndromet” kan du kasta i soporna. Kreativitet gynnas av att du bryter regler och tar dig förbi mentala och institutionella barriärer.

 

 

Glädje

 

17. Glädje
Ta det inte så allvarligt, din kreativitet trivs när du har kul!

 

 

 

 

Så där, där har du dem: 17 sätt att frigöra din kreativitet.

Flera av dem hänger ihop och påverkar varandra medan andra lika gärna hade kunnat lyftas fram som  egna punkter.

Många har du säkert koll på.

Andra hoppas jag du vill ta tag i.

Kom ihåg att du börjar precis där du är idag; i början.

Börja nu.

Ta ett första steg i rätt riktning.

Din kreativitet kommer att tacka dig!

 

This entry was posted in Arbeta strategiskt, Få det gjort, Frigör din kreativitet, Ha roligt, Inspiration, Mod, Nya intryck, Omge dig med kreativa människor, Självförtroende, Ta hand om din kreativitet, Transpiration, Tysta din inre kritiker, Utmana dig själv and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to 17 sätt att frigöra din kreativitet

  1. Pingback: Börja måla

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>