Boosta din kreativitet! – Från erfarenhet till kunskap genom reflektivt lärande

Har du tänkt på att det inte är möjligt att verka i ett kreativt vacuum?

Allt du gör och skapar är resultatet av ditt livs intryck, tankar och erfarenheter. Din kunskap påverkar med andra ord din kreativitet positivt.

Visst vore det då en stor fördel om du kunde tillägna dig så mycket kunskap som möjligt?

Och det kan du!

Meningen med den här artikeln är att jag ska ge dig ett redskap – det strukturerade reflekterandet – så du själv kan styra ditt lärande och boosta din kreativitet!

Häng på så ska jag visa dig hur!

Vad är reflektion?
Vi börjar med ordet reflektion. Vad är det? Jo det är en medveten tankeprocess där du frågar dig själv vad du upplevt och vad upplevelsen betyder för dig. Reflektion kan också ske utifrån frågan vem du är eller vad du vill vara.

Coaching kan ses som en vägledd reflektion. Då används klientens erfarenheter som utgångspunkt för reflektion och coachen uppmanar sen klienten att pröva nya insikter för att skaffa sig ytterligare erfarenhet.

Du behöver dock ingen coach för att fixa reflektivt lärande.

Vem ska reflektera?
Gissningsvis är det få människor som medvetet och kontinuerligt reflekterar över dagens händelser. Det är synd. Strukturerad reflektion är ett enkelt och mycket kraftfullt verktyg för din egen utveckling.

Därmed blir också svaret på vem som ska reflektera naturligtvis alla (du!) som är intresserade av sin egen utveckling och av att påverka det som de är passionerat intresserade av, tex kreativitet.

Varför ska man reflektera?
Varför ska du då reflektera? Jo, en förutsättning för din kreativitet är som redan nämnts ny kunskap. Denna kan komma både utifrån och inifrån.

Kunskap utifrån känns förmodligen självklart. Det handlar om information och lärdomar som du hämtar hem från vänner, bekanta, TV, böcker, kurser, skola, internet etc.

Kunskap som kommer inifrån är kanske inte lika självklart. Det handlar om erfarenheter och lärdomar som du tillägnat dig. Dessa kan komma både genom upprepade försök av något du vill lära dig samt genom reflektion över något som du varit med om.

Göra kunskap till din
Med andra ord handlar reflektion om att göra kunskapen till din.

Enligt Hansson (2015) är ”lärande för de allra flesta oplanerat, inte organiserat i förväg och sker med liten eller ingen reflektion. De flesta upplever inte sin vardag som en källa till kompetensutveckling”.

Detta råder Gjerde (2012) bot på genom att konstatera att du fördjupar ditt lärande genom att reflektera över dina erfarenheter så du kan upptäcka nya kunskaper eller insikter som du sen kan använda för att upptäcka ny kunskap.

Strukturera hjärnkontoret
Reflektera handlar också om att strukturera hjärnkontoret.

Om lärande inte är ett automatiskt resultat av en erfarenhet behöver vi reflektionen för att strukturera de tankar och känslor som uppstår. För att det ska kunna kallas ett giltig lärande måste vi enligt Gjerde (2012) vara i stånd att handla på ett riktigare och mer effektivt sätt i en ny situation efter själva reflektionen.

Att lära sig hur man lär sig är enligt Hansson (2015) extra viktigt i tider med stor osäkerhet.

Komma fram till vad som är viktigt
Reflektion har också en betydande roll när det gäller att komma fram till vad som är viktigt.

Utan reflektion finns det risk för att vi bara springer vidare i ekorrhjulet, upplever att vi har ont om tid och egentligen inte vet om vi gör rätt saker.

Med hjälp av reflektionen kan vi stanna upp och investera lite tid för att klargöra vad som är viktigt och sedan gå vidare med känslan att vi använder vår tid till rätt saker.

Det här är extra viktigt för dig som kreativ eftersom de allra flesta kämpar för att hitta tid för sina kreativa projekt.

Medvetna val
Att veta vad som är viktigt och att göra medvetna val är starkt sammankopplat. Det ena förutsätter det andra. För att kunna göra medvetna val krävs det att vi har reflekterat, dvs tänkt och känt efter, att vi vet vad som är viktigt och att vi har vänt och vridit på alla möjligheter.

Hur gör man?
Men hur gör man då? Är det bara att sätta sig ner i ett hörn och fnula på? Nja, inte riktigt.

Hur ofta?
För det första måste du se till att du faktiskt sätter dig ner för att tänka och reflektera. För detta krävs planering, annars finns det risk att du aldrig hittar tid för det.

Reflektion kan ske på minst två olika nivåer: kort sikt och längre sikt.

Det jag här kallar kort sikt är en vardagsreflektion som har som syfte att skapa kunskap av dina erfarenheter. Planera in en bestämd tid i veckan, eller ännu hellre några korta minuter per dag.

Reflektion på lite längre sikt kan du använda dig av när du vill reda ut vad som är viktigt för dig i ett större perspektiv. Den här typen av reflektion ska du planera in på sommaren inför den kommande hösten, eller i december/januari inför det kommande året.

Vad ska man reflektera över?
För det andra ska du strukturera ditt tänkande. Nyckeln till reflektion är att fråga dig ”Vad betyder den här erfarenheten för mig?”. I det sammanhang som jag kallar ”kort sikt” finns det fyra viktiga frågor att beakta (har tyvärr tappat bort referensen, upplys mig gärna om du vet):

 1. Vad hände?
 2. Vad kände jag och vilka var mina reaktioner?
 3. Vilka insikter och slutsatser kan jag härleda från erfarenheten?
 4. Vilka handlingar kan jag ta mig an baserade på det jag lärt mig?

Är ditt reflektionsfokus på lite längre sikt kan du istället använda dig av följande frågor:

 • Hur var det här året/halvåret?
 • Vad hände?
 • När gjorde du något som kändes riktigt viktigt, och vad gjorde du då?
 • Vilka insikter och slutsatser kan du dra av det?
 • Vad skulle du vilja göra mer av under året/halvåret som kommer och vad vill du göra mindre av?

På vilket sätt?
För det tredje ska då hålla dig till några av reflektionens förhållningsregler.

Det är viktigt att din reflektion sker skriftligt. Tanken klarnar när man tvingas formulera sig på papper. Dessutom är det något med det skrivna ordet som blir så starkt att du automatisk kommer att analysera om det du skriver är sant eller inte, om det finns andra perspektiv, vad du egentligen menar och vad den egna sanningen är.

Din reflektion ska också ha ett positivt angreppssätt. Att klanka ner på sig själv leder ingen vart. Nej, låt din reflektion ha fokus på lärande, lösningar och möjligheter med utgångspunkt från dina starka sidor och det som du vet fungerar.

Slutligen ska din reflektion vara aktiv. Kompetens finns inte förrän kunskapen omsätts i handling. Efter att du reflekterat ska du därför spela upp händelsen/ eller ditt år som du reflekterat över i huvudet igen. Denna gång gör du mentalt de saker annorlunda som du tänkt ut att du ska göra nästa gång/ nästa år.

Vad blir resultatet?
Vad blir då resultatet av denna reflektion?

Ökad kunskap
Jo, först och främst lär du dig att omvandla erfarenhet till kunskap. En kunskap som du sedan i sinom tid kan låta sippra ut i din kreativa gärning. Men reflektionen innebär så mycket mer. Du blir också en aktiv deltagare i din egen utvecklingsprocess.

Välbehövlig distans
Även i det dagliga har reflektionen betydelse. Genom att reflektera över det som händer dig skapar du en distans till situationen. Det gör det lättare att handla i överensstämmelse med din inre övertygelse och kan innebära en lägre inre stressnivå.

Ökad motivation
En reflektion som klargör vad som är viktigt för dig har stor påverkan på din motivation, framförallt din inre, konstaterar Ivarsson (2014) och Gjerde (2012).

Forskningen visar starka samband mellan inre motivation och arbetsprestation, framförallt när det gäller uppgifter som kräver kvalitet, kreativitet, förståelse, lärande och utveckling.

Att du blir medveten om vad som är viktigt för dig och därmed ökar din inre motivation påverkar på så sätt din måluppfyllelse, din prestation, ditt lärande, din utveckling

och…

… din kreativitet!

 

Sugen på att läsa mer? Prova:

Källor:

 • Gjerde, Susann (2012) Coaching. Studentlitteratur, Lund. 378 sidor.
 • Hansson, Jörgen (2015) Kompetens som konkurrensfördel. Studentlitteratur, Lund. 208 sidor
 • Ivarsson, L. (2014). Att förena passion med försörjning: En diskussion om hobby och arbete i det senmoderna samhället. Karlstad: Karlstad University Studies.
This entry was posted in Arbeta strategiskt, Nya intryck, Ta hand om din kreativitet and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>