Du och din kreativitet är basen för samhällsutvecklingen!

Minsann.

Visste du att den kreativa sektorn sysselsätter fler personer än bilindustrin?

Jo, det är sant.

Visst är det häftigt?

Enligt ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) som refererar till rapporten ”Kulturella och kreativa näringarna 2012 – statistik och jämförelser” (Volante, 2012) var 146 000 personer i Sverige sysselsatta inom den kreativa sektorn och 120 000 i bilindustrin. Omsättningen var 285 miljarder kronor, utgjorde 3,3 procent av BNP och hade en tillväxttakt på 5,5 procent.

Nu är visserligen definitionerna av den kreativa sektorn många och mätbarheten därefter, till exempel ryms både bildkonst, experimentell performance, arkitektur, mat, mode, turism och reklam inom sektorn.

Känns det ovant att diskutera ekonomi och kultur i samma mening?

Jo, jag förstår det.

Men enligt Myndigheten för kulturanalys (2013), också refererad till av ESBRI, har det skett en ekonomisering av kulturen och man tror det beror på globalisering, teknikutveckling, nya finansieringskrav och politiska ambitioner.

Det innebär att du (!) som kreativ person i högsta grad är inblandad i den kreativa sektorn och dess ekonomi.

Photo credit: Ulrika Bergström, www.ostrasmaland.se

Photo credit: Ulrika Bergström, www.ostrasmaland.se

Enligt Bengt-Olof Johansson, chef för Kalmar Konsthall, utgörs nämligen kärnan av den kreativa sektorn av kreativa människor som skapar nya idéer och genererar nya affärsidéer.

Han baserar sitt uttalande på det så kallade solsystemet (The Concentric Circles Model) av den australiska professorn och kulturekonomen David Throsby.

Concentric Circles Model - David Throsby - image credits www.esbri.se

Concentric Circles Model – David Throsby – image credits www.esbri.se

Throsby tänker sig den kreativa och kulturella sektorn som en serie cirklar där konsten och konstnärerna befinner sig i mitten. Ju längre ut i cirkelmodellen man kommer, desto mer kommersiell blir branschen.

Hela den kreativa och kulturella sektorn (som alltså sysselsätter fler personer än bilindustrin och som bidrar till tillväxt, regional utveckling och global konkurrens) baseras på den konstnärliga kärnan och drar därmed nytta av den kreativa kraften och nyskapandet.

Trots detta har konstnärer, enligt Bengt-Olof Johansson, lägst medelinkomst av alla i Sverige. Det är svårt att försörja sig på sin konst och för den konst som trots allt finansieras av det offentliga ställs allt högre krav på egenfinansiering. Med tanke på kreativa och konstnärers betydelse för samhällsutvecklingen och ekonomin är detta ett strukturellt problem.

Bengt-Olof Johansson påpekar att den kulturpolitiska idén hittills har baserats på att offentligt finansierad konst finns för att skapa utrymme för konst som är osäker, explorativ och som kan misslyckas.

Balansgången mellan det kreativa och det kommersiella är med andra ord en utmaning och innebär också en stor risk om det kommersiella tar över. Då försvinner den kreativa basen för samhällsutvecklingen.

Det är här du som kreativ blir extra viktig.

Det är du och din kreativitet som är basen för samhällsutvecklingen!

Nyttja den väl.

 

 Läs gärna även:

 

This entry was posted in Kreativitetsforskare, Samhällsutveckling and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Du och din kreativitet är basen för samhällsutvecklingen!

  1. Stefan Loå says:

    Skulle vara mäktigt ifall den kreativa sektorn fick en högre snittinkomst än mer traditionella sektorer (sudda ut bilden av den utfattiga konstnären;)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>