Hur påverkar stadsplaneringen din kreativitet?

Jag är helt övertygad om att du vet vilka städer du tycker lite mer om än andra, eller vilka stadsdelar du föredrar.

Men har du tänkt igenom varför?

Och har du funderat på hur de påverkar din kreativitet?

För det gör de.

KreativitetspsykologiForskarna Brodin, Carlsson, Hoff och Rasulzada vid Lunds universitet menar i sin bok ”Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv” (2014) att det finns sju aspekter som främjar den kreativa platsen och lockar till sig kreativa individer.

 1. Ett rikt kulturliv
 2. Kaféer, parker, torg och andra mötesplatser
 3. Kapital som kan användas till nya satsningar
 4. Kunskap och kompetens som främjar tillväxt och förändring
 5. God kommunikation och infrastruktur
 6. En viss mån av kaos som öppnar upp för nya möjligheter
 7. Ett öppet klimat med en välvillig inställning till nytänkande

Det finns också andra forskare, bla Jacobs, som har studerat vad som krävs för att en stad, eller en stadsdel, ska upplevas som dynamisk och tilldragande. Jacob hävdar att det krävs fyra aspekter:

 • Många olika funktioner på samma plats: boende, affärer, matställen, arbetsplatser, högre utbildning, rekreation
 • Olika hus: gamla och nya, lyxiga och enkla
 • Små kvarter med många tvärgator
 • Tillräcklig befolkningstäthet
Kalmar slott

Kalmar slott

Med denna kunskap i åtanke var det ytterst spännande att en torsdags för några veckor sedan få lyssna till Kalmar kommuns stadsarkitekt Björn Strimfors och hans kollega Erik Meijer som är strategisk planerare.

Tillsammans höll de ett föredrag kallat ”Stadsplanering med kulturella och kreativa näringar”.

Är du inte närmare bekant med Kalmar så kommer här en kortkort presentation: Kalmar ligger vid Smålandskusten i sydöstra Sverige och är en av Sveriges äldsta städer. I Kalmar stads historia ryms både Kalmarunionen, Gustav Vasa och Nils Dacke. Staden är centralort i Kalmar län och universitetsstad sedan 2010. Ölandsbron, som är Sveriges längsta bro, utgår från Kalmar.

För närvarande är Kalmar liksom de flesta andra städer i Sverige uppbyggd enligt ABC-modellen, dvs arbetsplatser, bostäder och centrum är separerade och befinner sig på olika ställen i staden. För att en stad ska kunna fungera måste den tåla olika skepnader under dag och natt, sommar och vinter, eller under ett stort event som tex ironman. För att staden ska upplevas som trygg och kreativ krävs det att stadsdelen lever dygnet runt och det kan oftast endast skapas med hjälp av blandade funktioner (bostäder, affärer, pubar).

Möten stimulerar kreativiteten

Planerare har en betydande roll i samhället. Det är de som bygger staden tillsammans med politikerna i kommunerna. För att åstadkomma en förändring och skapa en blandad stad måste därför planeringen gå in och förändra både sina förslag och sina arbetssätt.
Enligt Björn Strimfors och Erik Meijer är staden en hög koncentration av människor och möten dem emellan.

Båda upprepade vid ett flertal tillfällen att staden behöver en stödjande struktur för att slumpmässiga möten ska kunna hända.

Kalmar kommun arbetar därför med grundtanken att strukturer blandar människor och skapar möten. Möten stimulerar kreativiteten och skapar nya idéer. Idéer är basen till och formar ny kunskap. Kunskap driver utveckling och utveckling bygger staden.

Kommunens nuvarande översiktsplan bygger på att människan ska stå i centrum för planeringen. Kalmar kommun arbetar med medborgardriven stadsutveckling, vilket bland annat innebär att de har medborgarforum, utvecklingsdialoger, att de ”syns” på stan samt genomför stadsbyggnadsdebatter.

Under föredraget lyftes Södermalm i Stockholm fram som en puttrande, kreativ, levande och attraktiv stadsdel i Stockholm. Planerarna i Kalmar har ställt sig frågan om det finns någon liknande stadsdel i Kalmar.

Finns det i din stad?

I Kalmar önskar sig stadsarkitekten ett stadslab som kan arbeta med hur kultur går att förena med och berika stadsutvecklingen och på så sätt skapa en kreativitetsbefrämjande stadsmiljö.

Jag funderar på vad som stimulerar min kreativitet i min stad.

Hur ser det ut i din?

Kolla gärna in boktipset Kulturens kraft för regional utveckling (Lindeborg & Lindkvist, red) för ytterligare tankar kring vad som påverkar en miljö att bli kreativ.

Intresserad av fler artiklar? Testa:

 

This entry was posted in Samhällsutveckling and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>