Stärk din kreativa identitet

I vilken ände ska du starta om du vill stärka din kreativa identitet?

Det är en relevant frågeställning om du har kreativa behov, drömmar och mål och ett utgångsläge som i både yrkes- och familjeliv lägger sitt fokus på något annat.

ZambrellKatarina Zambrell, som är lektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar, forskar kring vad som formar en individs identitet på jobbet. I sin senaste studie har hon intervjuat 33 chefer som anställt kulturarbetare och konstnärer i sin verksamhet för att stärka organisationens samarbete och kreativitet (in review for Organizational Aesthetics, 2015).

Individens identitet är nyckeln till att förstå det komplexa sambandet mellan självet, arbetet och omgivningen. Du formar din identitet genom att spegla och reflektera dig i andra för dig viktiga personer, men även ditt arbete och dina arbetsvillkor är en viktig källa för att konstruera din identitet.

Zambrells forskning visar att kreativa och kulturella aktiviteter i arbetslivet, så kallad konstnärlig intervention, utmanar deltagarna och deras identiteter eftersom de deltar i aktiviteter de inte är vana vid. Detta bidrar till att stimulera konstruktionen av identiteten.

I sin licentiatsavhandling ”Mitt arbete det är jag – om identitetsrelaterade dimensioner och föreställningars diskurser i arbetskontexten” (Handelshögskolan i Göteborg, 2004:1) identifierade Zambrell fyra dimensioner som påverkar hur en individ formar sin identitet.

Med hjälp av sin senaste studie av kulturintervenerande chefer har hon utökat dimensionerna till fem.

Fem dimensioner som du kan använda för att stärka din kreativa identitet genom reflektion:

1.    Förstärkardimensionen
Förstärkardimensionen handlar om sådant som stärker och bekräftar identiteten, tex yrke, ställning, kvalifikationer, mod och därmed självbilden.

I vilka sammanhang är du efterfrågad idag som stärker din kreativa identitet? Vad gör du själv idag som bekräftar den? Något du har gjort? Fått utmärkelse för? Är erkänt duktig på?

2.    Möjliggörardimensionen
Möjliggörardimensionen beskriver hur ditt arbete och dina aktiviteter bildar och främjar en plattform för karriär, professionell utveckling, makt och en stabil ekonomi, dvs de möjligheter som arbetet ger för att utveckla dig, din yrkesroll och din yrkesidentitet (som i förlängningen förstärker självbilden)

Hur ser det ut för dig idag? På vilket sätt innebär det du gör idag en möjlighet för dig att få utlopp för din kreativitet, bygga relationer med andra och utvecklas åt det håll du önskar och rent allmänt leva det liv du vill leva?

3.    Legitimerardimensionen
Legitimerardimensionen betonar utvecklingen av individens berättigande, auktoritet och status i andras ögon, tex som en person som innehar en särskild roll eller befattning, som är attraktiv på arbetsmarknaden eller som bidrar till samhället genom sitt arbete.

Hur ser omgivningen på dig? Vad finns det i din nuvarande situation som legitimerar dig som kreativ? Har du fått utmärkelse för något? Uppmärksammats av media? Varit synlig i den offentliga debatten?

4.    Begränsardimensionen
Begränsardimensionen (tidigare dilemmadimensionen) visar på problem på arbetet eller i aktiviteterna som har negativ påverkan på dig som individ, tex obalans mellan arbets- och privatliv, för hög arbetsbelastning eller obalans mellan den personliga identiteten och arbetsidentiteten.

Hur ser situationen för ditt kreativa arbete ut just nu? Finns det motvilliga personer i din närhet? Slukas tillgänglig tid upp av administration? Hur ser din ekonomiska situation ut?

5.    Beröra-dimensionen
Beröra-dimensionen handlar om upplevelser som berör ens inre, tex att bli känslomässigt berörd, få ärlig uppskattning och förtroende i arbetet och att känna att man har meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter. Beröra-dimensionen är förmodligen en av de starkaste identitetsbekräftande dimensioner som kan upplevas på arbetet.

Vad i det du gör brinner du lite extra för? Varför? Var är du när detta sker? Finns det något du skulle vilja ha mer av? På vilket sätt?

Så där, nu har du de fem dimensionerna som formar en identitet klart för dig.

Hur kan du då göra för att utvecklas?

I dagens föränderliga samhälle är identiteten och därmed det egna självet under ständig utveckling. En identitet skapas i kontinuerliga processer baserade på vardagliga livshändelser, i samspel med andra, likväl som sammanhanget. Särskilda händelser, sammanträffanden eller situationer kan tvinga människor att syna sin identitet i sömmarna.

Det är viktigt att känna till de fem dimensionerna för att tolka och förstå sina egna upplevelser på arbetet och hur de påverkar den egna identiteten.

Zambrells forskning visar att det inte är många som reflekterar över sin identitet, åtminstone inte i de termerna. För dig som har kreativa behov, drömmar och mål och en identitet du vill stärka finns det med andra ord mycket att vinna.

Så här gör du:

1. Medvetandegör
Först och främst behöver du vara medveten om att det finns olika faktorer som påverkar din identitet och att de är påverkbara. Börja med att lära dig Zambrells fem dimensioner och ge dig själv i uppgift att lägga märke till dem i ditt vardagliga liv. Lär känna dem och deras tecken hos dig själv och hos andra.

2. Reflektera
När du börjar få kläm på de fem dimensionerna är det dags att börja reflektera kring dig själv och din identitet som kreativ. Vilka dimensioner finns i den situation som du befinner dig nu (i arbetet eller ditt kreativa skapande)? Vad ger de för förutsättningar för din kreativa identitet och vilka upplevelser av din dagliga situation ger de dig? Använd dig av hjälpfrågorna under varje dimension.

3. Åtgärda
Reflektera i all ära, men det är när du använder reflektionen som en inspiration till förändring, i de lägen när det behövs, som den ger störst nytta. Diskutera därför med dig själv utifrån din reflektion om det finns några svaga dimensioner som du vill förstärka, om det finns några frånvarande dimensioner som du behöver komplettera med eller om det finns begränsande dimensioner som du behöver ta hand om eller lösa. För att ytterligare stimulera och medvetet arbeta med din identitet är det utvecklande att utsätta sig för situationer som utmanar din nuvarande identitet genom att omfatta både spänningar och osäkerhet (och saker du inte gillar), men som på samma gång kan ge upplevelser och erfarenheter som sätter igång den personliga utvecklingen och hjälper till att forma din identitet.

Sugen på fler artiklar? Då rekommenderas:

 

This entry was posted in Arbeta strategiskt, Utmana dig själv and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>