Tag Archives: konvention

Kreativitetsövning #98 – Hovnarren

Efter inlägget om Makt, beslut och ledarskap med dess massiva karaktär och allvarliga ämnesval är det dags att kort och kärnfullt gå till motangrepp mot en mental barriär som är väsentlig för kreativitet. Nämligen dumhet. Eller rättare sagt rädslan för … Continue reading

Posted in Frigör din kreativitet, Kreativitetsövningar | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment