Tag Archives: slumpord

Kreativitetsövning #48 – Gör slumpen till din vän

Att göra sammankopplingar är fundamentalt i kreativitetsprocessen. Uppfinnare tex kombinerar ofta existerande komponenter och skapar på så sätt nya spännande produkter. Detta ska vi utnyttja i veckans kreativitetsövning genom att koppla samman saker som inte alls hör samman. Börja med … Continue reading

Posted in Arbeta strategiskt, Kreativitetsövningar | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment